Hasır Nedir?

Hasır Nedir? Türk Dil Kurumu’na (TDK) Göre Hasır Nedir? Hasırcılık sanatı ve hasır sepet, hasır şemsiye gibi ürünlere neden hasır denilmiştir?

Hasırın Kelime Anlamı Nedir?

Hasır kelimesi günümüzde hem saz, kabuk, yaprak gibi bitki türleri örülmüş malzeme, taban örtüsü ya da tavan örtüsünü temsil etmektedir. Hasır kelimesi genellikle ürünlere sıfat olarak eklenir hasır sepet, hasır kilim, hasır örtü, hasır gölgelik gibi ürünlerde ve uygulamalarda hasır kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hasırcılık Sanatı ve Hasır

Hasır kelimesinin bu şekilde kullanılmasında en büyük etkiye ise hasırcılık sanatı sebep olmaktadır. Çok uzun yıllardır saz, kabuk vb. yaprak gibi bitkiler ile örme hasır ürünleri ve malzemeleri kullanılmaktadır. Hasırcılık ile uğraşan kişiler çok eski medeniyetlerden beri günlük hayatta kullanılan eşyaları, kilimleri duvar örtülerini ve çatı örtülerini örme hasır tekniklerini kullanarak imal etmiş ve kullanmışlardır. Günümüze kadar hasırcılık evrimleşerek modern yaşamımıza uygun ürünler ve modern hasır uygulamaları ile kendini göstermiştir.

Hasır Ürünleri Nasıl Yapılır

Günümüzde hasır ürünleri hasır otları, kargı kamışları ve saz kamışları ile yapılmaktadır, saz hasır otu olarak ta bilinen çin otu ve gıyak otu gibi isimleri olan saçaklı bu ot hasır çatı kaplama ve hasır şemsiye uygulamalarında hasır dekorasyon ustaları tarafından kullanılmaktadır. Hasır şemisye, hasır avize, hasır sepet gibi ürünlerin büyük bir kısmı kargı kamışı ile örme hasır tekniği ile yapılmaktadır.

Önerilen Makale Kargıdan Neler Yapılır?

Hasır Tam Olarak Nedir?

Hasır kelimesi günümüzde bir ürün ya da bitkiyi anlatmaz Hasır kelimesi bir uygulama tekniğini anlatmaktadır. Hasır sepet, hasır lamba, hasır şemsiye, hasır çatı, hasır gölgelik, hasır kilim gibi ürünlerin hepsi de kabulu saz kamışları ve çeşitli hasır otları ile örme hasır tekniği kullanılarak imal edilmektedir. 

Hasır tam olarak kabuklu ve saz gibi bitkilerin çeşitli teknikleri kapsamaktadır. Ancak günümüzde üreticiler plastik vb. sentetik  malzeme ile üretilen sandalye gibi eşyalara da görünümleri örme şeklinde olduğu hasır sandalye gibi isimler vermektedirler. Ama biz burada saz vb. kabuklu bitkiler ile uygulanan tekniklere hasır demekteyiz. 

Türk Dil Kurumu’na (TDK) Göre Hasır Nedir?

Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü:

Türk Dil Kurumu’da (TDK)  aslında hasırı tam olarak bizim anlattığımız gibi açıklamıştır. 

Hasır Kelimesini Örneklerle Anlatalım

  • Hasır Sepet: Hasır sepetler kargı kamışı ve saz kamışlarının örme hesir teknikleri kullanılarak örülmesi ile yapıldığı için hasır sepet ismini almıştır.
  • Hasır Gölgelik : Hasır gölgelikler bambu hasır rulo ve kamış hasır rulo dediğimiz kargı kamışı ve saz kamışı ürünleri ile yapılmaktadır. Bunlara hasır denilmesinin nedeni saz gibi kabuklu bitkiler ile tavan örtüsü olarak kullanılmasından dolayıdır.
  • Hasır Şemsiye : Hasır şemsiyeler genellikle kargı kamışlarının ince ince kesilerek örme hasır tekniği ile şemsiye iskeletine örülmesi ile imal edilmektedir. Hasır şemsiyeler tam olarak örme hasır tekniği ve kabuklu bitkiler ile imal edildiği için hasır şemsiye ismini sonuna kadar hak etmiştir diyebiliriz.
  • Hasır Bahçe Çiti: Hasır çitler saz kamışlarının hasır örtü şeklinde misina ipler ile birleştirilmesi ile imal edilmektedir. hasır çitler aynı zamanda yer örtüsü ve tavan örtüsü olarak ta çok eski medeniyetlerden beri kullanılmakta idi.